Op deze pagina wordt een overzicht weergegeven van alle actuele Corona/COVID-19 maatregelen bij GLT-PLUS. Deze maatregelen zijn op alle NAM-locaties waar GLT-PLUS werkzaam is van kracht.


Gebouwen en de daarin aanwezige ruimtes zijn zodanig ingericht dat de benodigde afstand van >1,5 meter aangehouden kan worden. Om dit te bereiken is het meubilair anders gepositioneerd en in sommige gevallen verwijderd om voldoende afstand te kunnen creëren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van éénrichtingsverkeer looproutes en tussenschotten en panelen. Op veel plaatsen zijn per ruimte instructies opgesteld over de geldende maatregelen en afspraken.

Op een aantal locaties worden extra ketenparken ingericht om voldoende voorzieningen te creëren voor de aanwezige personen.
De planning van werkzaamheden is aangepast om mogelijk te maken dat op voldoende afstand van elkaar gewerkt kan worden. Waar mogelijk zijn werkzaamheden uitgesteld tot nader order.

Vanwege de verminderde capaciteit van kantoorruimtes, kantines, kleedruimtes en sanitair wordt op locatie in verschillende tijdblokken gewerkt voor aanvang van werkzaamheden en pauzes.

Op alle locaties en in alle gebouwen wordt frequenter en intensiever schoongemaakt, hierbij wordt extra aandacht geschonken aan objecten en oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden, zoals knoppen, deurkrukken en handgrepen.
De werkzaamheden die als essentieel worden beschouwd worden zoveel mogelijk zodanig georganiseerd dat op een veilige afstand van elkaar gewerkt kan worden. Waar dit niet mogelijk is, worden aanvullende maatregelen genomen om iedereen te beschermen tegen besmettingsgevaar. Hierbij kan gedacht worden aan andere werkwijzen, gebruik maken van technische hulpmiddelen, het plaatsen van afscherming of het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Corona/COVID-19 nieuwsberichten


Berichtgeving vanuit GLT-PLUS & NAM over nieuwe ontwikkelingen omtrent Corona/COVID-19

Meer informatie →

Shell/NAM maatregelen bij werkzaamheden binnen 1,5 meter


Shell Health Advisory note nr. 80: Preventie van COVID-19 bij (onderhoud) werkzaamheden waarbij een afstand van >1,5 meter niet mogelijk is bij medewerkers zonder symptomen.

Download document (161 KB)

Corona/COVID-19 instructie bij Maintenance+ werkzaamheden


Instructie voor werkzaamheden in Maintenance+ verband op CDP-locaties.

Download document (493 KB)

Communicatiemateriaal: social distancing & hygiëne


Een overzicht van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen. Per locatie waar GLT-PLUS werkzaamheden verricht is een detailplan uitgewerkt.

Download document (80 KB)

Communicatiemateriaal: tips voor thuis werken


Eenvoudige tips voor veilig, gezond en effectief thuis werken.

Download document (130 KB)

Communicatiemateriaal: markering


Materiaal voor het markeren van in- en uitgangen, maximale hoeveelheid personen en looprichtingen.

Download document (735 KB)

Coronabeheersplan UGS Grijpskerk


Document met afspraken en regels voor beheersing van Corona besmettingsgevaar tijdens het uitvoeren van turn arounds op UGS Grijpskerk

Download document (2,8 MB)