De NAM zal met ingang van 31 december 2020 het raamwerk contract met GLT-PLUS beëindigen. Hiermee komt een einde aan de lange samenwerking tussen NAM en haar integrated service contractor GLT-PLUS. Om deze reden zal het consortium GLT-PLUS ophouden te bestaan. Werkzaamheden die op dit moment uitgevoerd worden door GLT-PLUS zullen voor 31 december zoveel mogelijk afgerond worden. De projectwerkzaamheden op het Delfzijl Tankenpark zullen in de eerste helft van 2021 afgerond worden.

Met het beëindigen van het consortium, zal ook deze website ophouden te bestaan. Vanaf 31 december 2020 zullen hier geen nieuwe updates geplaatst worden, in de loop van 2021 zal de website definitief offline gaan.

Comments are closed.