Click here for an English version of this page.

Verplichting voor deelname aan Safety Centre training voor toegang tot NAM Asset Groningen locaties
Iedereen die op een locatie van NAM Asset Groningen werkzaamheden komt verrichten, moet deelgenomen hebben aan de training in het Safety Centre en deze met succes afgerond hebben. De geldigheid van de training bedraagt 3 jaar.

Aanmelden voor de training kan per e-mail via: safetycentrumgroningen@shell.com
Of via de telefoon: +31 (0)598-365015

Adres NAM Safety Centre Groningen
De Vosholen 97
9611 TE SAPPEMEER

Toelatingseisen NAM Groningen
Klik hier om onderstaand overzicht te printen (.PDF).

Deze lijst bevat de basis eisen voor alle medewerkers. Voor uitzonderingen (bijv. bezoekers) kan contact opgenomen worden met HSEW. In dit overzicht zijn geen functiegerichte of anders vereiste trainingen/opleidingen opgenomen.

De algemene toegangsvoorwaarden voor alle personen die werkzaamheden uitvoeren op een NAM Groningen Onshore locaties zijn:

Wat heb je nodig? Wie? Geldigheid
Geldige NAM-pas
Verlenging is een eigen verantwoordelijkheid! De NAM-pas kan per e-mail verlengd worden via: ACA-Assen@shell.com, kopie PSL meesturen!NB GLT-PLUS personeel en personeel van de consortiumpartners, werkzaam bij GLT-PLUS, moet een aanvraag bij het secretariaat van GLT-PLUS indienen.</br />
Overzicht benodigdheden voor NAM-pas aanvraag
Aanvraagformulier voor NAM-pas
Iedereen 1 jaar (contractors)
Personal Safety Logbook (PSL)
Alleen geldig met een gelijkende pasfoto
Iedereen n.v.t.
NAM Safety Centre
Verplicht bij aanvragen en verlengen NAM pas. De training bestaat uit een e-learning en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte moet na de e-learning doorlopen worden en wordt afgesloten met een toets. Aanmelden kan per e-mail: safetycentrumgroningen@shell.com. Safety Centre training Shell Moerdijk en Pernis zijn ook geldig in NAM Asset Groningen en vice versa.
Iedereen 4 jaar
NB SC trainingen van <okt. 2020 zijn 3 jaar geldig
Life Saving Rules (LSR) video
Kijken bij beveiliging NAM Assen en Sappemeer, ca 20 minuten (+31 (0)598-365000), of online te bekijken op www.HSELifeNL.com, certificaat uitdraaien > sticker PSL bij beveiliging NAM Assen en Sappemeer
Iedereen Onbeperkt
Basis VCA (of gelijkwaardig)
Volgen via de eigen werkgever
Iedereen 10 jaar
Interactieve Inductie Onshore
Kijken bij beveiliging NAM Assen en Sappemeer, ca 30 minuten, of online te bekijken op www.HSELifeNL.com (Refresher & Training), certificaat uitdraaien > sticker PSL bij beveiliging NAM Assen en Sappemeer
Iedereen 4 jaar
Kwik video (“Veilig omgaan met kwik”)
Geldigheid gewijzigd van onbeperkt naar 5 jaar. Kijken bij beveiliging NAM Assen en Sappemeer, ca 20 minuten (+31 (0)598-365000) of online te bekijken op www.HSELifeNL.com
Iedereen 5 jaar
Locatie introductie (specifiek voor de UGS locaties)
Verplicht bij het eerste bezoek aan UGS Norg en UGS Grijpskerk. Wordt op locatie als video (ca 10 minuten) aangeboden na aanmelden bij SC of LVP. Na het bekijken van de introductievideo wordt een sticker in het PSL geplaatst.
Iedereen die een UGS locatie betreedt Onbeperkt

Functie specifieke eisen voor uitvoeren van werkzaamheden binnen NAM Groningen
Naast de algemene toelatingseisen worden voor een aantal functies aanvullende trainingseisen gesteld. Deze trainingen zijn niet vereist voor het krijgen van toegang tot de locatie, maar wel voor het mogen uitvoeren van bepaalde functies. De meest algemene eisen zijn in onderstaand overzicht weergegeven, een volledig overzicht is te vinden in de GLT-PLUS trainingsmatrix.

Wat heb je nodig? Wie? Geldigheid
Vol-VCA (of gelijkwaardig)
Volgen via de eigen werkgever, verplicht voor leidinggevenden
Bijvoorbeeld: supervisor, toezichthouder 10 jaar
Kwik training/cursus (“Veilig werken met kwik”) – 1 dagdeel
Verplicht voor iedereen die werkzaamheden, waarbij kwik een aandachtspunt is of moet zijn, leiden, plannen en/of aansturen. Enkele trainingsdagen per jaar, aanmelden bij facility-centre-assen@shell.com of +31 (0)592-368000
Bijvoorbeeld: uitvoerder, site coördinator, vergunninghouder 5 jaar
Werkvergunningtraining – 1 dagdeel
Vaste trainingsdag op donderdag in Assen. Aanmelden kan bij facility-centre-assen@shell.com of +31 (0)592-368000. Verplicht voor personen met een rol in het werkvergunningproces: aanvrager, verstrekker, vrijgever en houder van een werkvergunning.
Bijvoorbeeld: werkvoorbereider, uitvoerder 3 jaar

Overzicht vereisten voor medewerkers (van leveranciers en contractors) die werkzaamheden verrichten op een NAM locatie
Voor alle medewerkers (incl. medewerkers van leveranciers en subcontractors) geldt dat deze personen moeten voldoen aan de toelatingseisen en zich op de hoogte hebben gesteld van de veiligheidsvoorschriften die voor hen relevant zijn. De veiligheidsvoorschriften zijn te vinden in het HSEW Beheersplan.

Voor medewerkers van leveranciers en subcontractors die slechts kortdurend op locatie zijn voor het verrichten van werkzaamheden, is een vereenvoudigd overzicht van de belangrijkste regels opgesteld.

HSEW vereisten voor medewerkers (van contractors en leveranciers)